Cenový dopyt

Orientačné tranzitné časy

Reálne tranzitné časy sa môžu líšiť na základe hustoty premávky a charakteristiky prepravovaného tovaru.

 

Mesto čas Mesto čas Mesto čas
Krosno (PL) 2h Innsbruck (AT) 10h Koln (DE) 13,5h
Budapešť (HU) 3,5h Nurnberg (DE) 10,5h Duisburg (DE) 13,5h
Krakov (PL) 4,5h Bremen (DE) 12h Torino (IT) 13,5h
Viedeň (AT) 6h Stuttgart (DE) 12h Monchengladbach (DE) 14h
Brno (CZ) 6,5h Hamburg (DE) 12h Paris (FR) 17h
Varšava (PL) 7,5h Mannheim (DE) 12,5h Angers (FR) 20h
Graz (AT) 7,5h Frankfurt (DE) 12,5h Toulouse (FR) 20h
Praha (CZ) 8,5h Milano (IT) 12,5h Barcelona (ES) 21h
Berlín (DE) 9h Strassburg (FR) 13h Madrid (ES) 26h